Meny Stäng

Författare: EasyAction

Män med godartad förstorad prostata är marginaliserade.
De får inte den vård de har rätt till, säger Dr Sonny Schelin.

Män med godartad förstorad prostata är marginaliserade. De får inte den vård de har rätt till, säger Dr Sonny Schelin. – Godartad förstorad prostata med vattenkastningsbesvär är en vanlig och ofta mycket besvärande åldersrelaterad sjukdom hos män i 50-årsåldern och uppåt, berättar Sonny Schelin. Trots detta finns det enkel lösning redo, som skulle kunna korta köerna avsevärt. Behandlingen, som inte kräver narkos eller vårdplats, tar max 15 minuter. Patienten går hem efter en kort stund, samma dag.

Värmebehandling löste Jerry Holms problem

Den 2 maj 2019 blev en märkesdag i Jerry Holms liv. Den dagen genomgick han värmebehandling med mikrovågsteknik för blåstömningssvårigheter orsakade av hans förstorade prostata. Behandlingen innebar slutet på tilltagande svårigheter och att hela tiden vara beroende av att använda kateter.

Fakta om urologisk behandling av godartad förstorad prostata, BPH

Förstorad prostata, som orsakar svårigheter att tömma blåsan, är en vanlig åldersförändring hos män. Den medicinska termen är BPH, Benign (godartad) prostatahyperplasi. Två ingrepp står idag till buds för behandling av BPH: Kirurgisk s.k. hyvling, TURP samt värmebehandling med mikrovågsteknik, TUMT.