Meny Stäng

Män med godartad förstorad prostata är marginaliserade. De får inte den vård de har rätt till, säger Dr Sonny Schelin.

Doktor Sonny Schelin, verksam läkare på Specialistläkargruppen i Kalmar, är medicine doktor i Urologi och specialist i Allmän kirurgi. I samarbete med Magnus Bolmsjö docent och biofysiker i Lund har Sonny Schelin utvecklat CoreTherm. Det är en poliklinisk, icke-kirurgisk, snabb och resurseffektiv metod för smärtfri värmebehandling av godartad förstorad prostata med avflödeshinder. Behandlingen, som inte kräver narkos eller vårdplats, tar max 15 minuter. Patienten går hem efter en kort stund, samma dag.

– Godartad förstorad prostata med vattenkastningsbesvär är en vanlig och ofta mycket besvärande åldersrelaterad sjukdom hos män i 50-årsåldern och uppåt, berättar Sonny Schelin.

– Att inte kunna tömma blåsan ordentligt när man är kissnödig, skapar stress, sätter ner humöret och sänker livskvaliteten rejält. Hela tillvaron påverkas - arbete, semester, resor, teaterbesök, liksom givetvis det sociala livet. Att ständigt ängslas för att inte hinna till nästa toalett, snävar in livet. Sömnkvaliteten sjunker av allt nattspring på toa, inte bara för en själv utan också för anhöriga.

– Bara ett fåtal patienter får adekvat botande hjälp av sjukvården. Flertalet män med svårigheter att urinera hänvisas till primärvården eller placeras i en vårdkö, med eller utan kateter.

– Tabellen avslöjar obarmhärtigt det kö-elände som råder; som att runt 400 000 män i varierande grad lider av urineringsbesvär, att 80 000 bär urinkateter eller självtappar sig 4 – 6 gånger dagligen och att 15 000 väntar på sitt förstabesök hos urolog.

– Siffrorna är ett par år gamla. Läget har inte förbättrats sedan dess, trycket på sjukvården har tvärtom ökat.

FAKTA:

Antal män i Sverige med godartad förstorad prostata -  en vanlig åldersförändring hos medelålders och äldre män.

  • 400 000 män beräknas ha godartad förstorad prostata (1)
  • 300 000 har kontakt med vården (1)
  • 195 000 av dessa tar receptläkemedel (2)
  • 80 000 använder kateter (1)
  • 5 100 får invasiv botande behandling (kirurgi eller CoreTherm) (2)
  • 15 000 väntar på förstabesök hos urolog (3)
  • 2 000 väntar på operation (3)

Prof. emeritus Per-Anders Abrahamsson, presentation vid Urologidagarna i Västerås, okt 2019.

Källor:
(1) Sören Johansson, rådgivare inom medicinteknik
(2) Socialstyrelsen
(3) www.vantetider.se

Nära och långväga patienter

År 2019 behandlade Specialistläkargruppen i Kalmar 353 patienter med CoreTherm. Av dessa var 128 hemmahörande i Region Kalmar. Majoriteten, 225 patienter hade remitterats från andra regioner som, sedan patienten behandlats, blivit debiterade av Region Kalmar. Patienten själv betalar som för ett vanligt läkarbesök, 200 kronor. En förutsättning för värmebehandling hos Specialistläkargruppen är att patienten är medicinskt färdigutredd i sin hemmaregion.

– Region Kalmar ska ha en ros för sin kunniga och humana syn på patienter som lider av prostataförstoring. Här får alla möjligheten att välja enligt sjukvårdslagen mellan värmebehandling och operation. Kalmar är som en liten oas i kö-eländet, säger Sonny Schelin.

”Får patienter mer kunskap om den här metoden kommer de att börja begära den.”

Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson om CoreTherm, i Intervju med Frida Andersson Johansson, Tidningen Senioren, juli 2019.

Frigör resurser för cancervård

CoreTherm värmebehandlar godartad prostataförstoring på 6 - 15 minuter utan kirurgiskt ingrepp. Via en mikrovågsantenn i en kateter värms prostatakörteln upp för att ta bort den extra vävnad som blockerar urinflödet. Behandlingen utförs av läkare runt om i landet och ingår i vårdgarantin och det lagstiftade ”fria vårdvalet”. Metoden är beprövad och standardiserad sedan 20 år tillbaka och rekommenderas vetenskapligt av myndigheten SBU. Behandlingen behöver bara göras en gång.

– Värmebehandling har stora fördelar för såväl patienter som brukare och inte minst för regionernas sjukvårdsbudgetar. Behandlingen kostar hälften jämfört med kirurgi, hyvling som kräver både operationsresurser, narkosservice och vårdplats.

– En övergång till värmebehandling kan därmed frigöra resurser för cancervården, avslutar Sonny Schelin.