Meny Stäng

Godartad förstorad prostata:

Tusentals män i kö för kirurgi - i onödan

I runda tal 400 000 män i Sverige lider av förstorad prostata, som ger täta urinträngningar, smärtor, störningar av nattsömnen och sociala hinder.

Men det finns hjälp att få

På landets urologkliniker utför man s.k. hyvlingar. Det är en etablerad operationsmetod, som normaliserar blåstömningen. Men metoden är både kostsam och svår att nå. Köerna är orimligt långa. Väntetiden kan handla om år. Idag finns en annan metod. Det handlar om värmebehandling med mikrovågsteknik som är en snabb, smärtfri och kostnadseffektiv metod som kan eliminera kö-eländet.

– Metoden måste ges rejäl offentlighet för att man ska komma ur dagens situation. Då blir fler män hjälpta snabbare och det till en avsevärt lägre kostnad. Det hävdar Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi, tidigare verksamhetschef på Urologen SUS Malmö/Lund.

I början av oktober hölls de årliga Urologdagarna, denna gång i Västerås. Där redogjorde Per-Anders Abrahamsson för den katastrofala situation som råder inom vården av godartad prostataförstoring. Den medicinska termen är BPH, Benign (godartad) prostatahyperplasi, inte att förväxla med prostatacancer.

– I Sverige beräknas 400 000 män ha BPH, 300 000 av dem finns i vården. 195 000 tar läkemedel för sina besvär, 80 000 använder kateter. Runt 15 000 män väntar på sitt förstabesök hos urolog och 2 000 män väntar på operation (TUR-P). En av orsakerna till det uppkomna läget är att Sveriges medelålders och äldre manliga befolkning ökat kraftigt. Sedan 1998 har antalet män 55+ vuxit med 37 procent.

Växande köer

– Ett annat skäl är att urologisk cancer sedan några år prioriteras framför godartade diagnoser, som just blåstömningsbesvär. Det är en självklar prioritering som inte ska ifrågasättas. Men den har betytt att köerna till behandling av BPH har vuxit. Ingen ljusning ses när sjukhusen har brist både på vårdplatser och personal.

– Idag utförs värmebehandling i begränsad omfattning vid flertalet svenska landsting. Men vissa landsting har inte ens tagit upp metoden. Man anger olika skäl för detta, förlust av kirurgisk kompetens, tveksamhet inför metoden etc.

Likvärdigt alternativ

Metoden har succesivt förfinats och förbättrats under de senaste åren och utgör idag ett likvärdigt behandlingsalternativ till hyvling.

– Med avseende på minskat lidande för patienter och avsevärda vårdekonomiska fördelar bör metoden erbjudas som förstahandsval, sedan prostatacancer uteslutits, anser Per-Anders Abrahamsson.

Frigör resurser för cancervården

Lösningen på problemet, anser Per-Anders Abrahamsson, är evidensbaserad värmebehandling med mikrovågsteknik (TUMT).

– Värmebehandling kräver ingen narkos, den tar max 15 minuter att genomföra och patienten kan gå hem direkt efter behandlingen. 

– Traditionell kirurgisk behandling, s.k. hyvling kräver generell bedövning och inläggning på vårdavdelning under en eller två dagar.

– Mikrovågsbehandling frigör resurser för den hårt belastade cancervården. Metoden reducerar kostnaderna för behandling av förstorad prostata högst avsevärt. En övergång från hyvling till värmebehandling innebär en besparing på runt 25 000 kronor per patient.

– Det är hög tid att på allvar gå över till värmebehandling med mikrovågsteknik. Förkortade köer vinner såväl patienter och anhöriga, som sjukvården på, avslutar Per-Anders Abrahamsson.

Godartad förstorad prostata:

Tusentals män i kö för kirurgi - i onödan

I runda tal 400 000 män i Sverige lider av förstorad prostata, som ger täta urinträngningar, smärtor, störningar av nattsömnen och sociala hinder.

Men det finns hjälp att få

På landets urologkliniker utför man s.k. hyvlingar. Det är en etablerad operationsmetod, som normaliserar blåstömningen. Men metoden är både kostsam och svår att nå. Köerna är orimligt långa. Väntetiden kan handla om år. Idag finns en annan metod. Det handlar om värmebehandling med mikrovågsteknik som är en snabb, smärtfri och kostnadseffektiv metod som kan eliminera kö-eländet.

– Metoden måste ges rejäl offentlighet för att man ska komma ur dagens situation. Då blir fler män hjälpta snabbare och det till en avsevärt lägre kostnad. Det hävdar Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus i urologi, tidigare verksamhetschef på Urologen SUS Malmö/Lund.

I början av oktober hölls de årliga Urologdagarna, denna gång i Västerås. Där redogjorde Per-Anders Abrahamsson för den katastrofala situation som råder inom vården av godartad prostataförstoring. Den medicinska termen är BPH, Benign (godartad) prostatahyperplasi, inte att förväxla med prostatacancer.

– I Sverige beräknas 400 000 män ha BPH, 300 000 av dem finns i vården. 195 000 tar läkemedel för sina besvär, 80 000 använder kateter. Runt 15 000 män väntar på sitt förstabesök hos urolog och 2 000 män väntar på operation (TUR-P). En av orsakerna till det uppkomna läget är att Sveriges medelålders och äldre manliga befolkning ökat kraftigt. Sedan 1998 har antalet män 55+ vuxit med 37 procent.

Växande köer

– Ett annat skäl är att urologisk cancer sedan några år prioriteras framför godartade diagnoser, som just blåstömningsbesvär. Det är en självklar prioritering som inte ska ifrågasättas. Men den har betytt att köerna till behandling av BPH har vuxit. Ingen ljusning ses när sjukhusen har brist både på vårdplatser och personal.

– Idag utförs värmebehandling i begränsad omfattning vid flertalet svenska landsting. Men vissa landsting har inte ens tagit upp metoden. Man anger olika skäl för detta, förlust av kirurgisk kompetens, tveksamhet inför metoden etc.

Likvärdigt alternativ

Metoden har succesivt förfinats och förbättrats under de senaste åren och utgör idag ett likvärdigt behandlingsalternativ till hyvling.

– Med avseende på minskat lidande för patienter och avsevärda vårdekonomiska fördelar bör metoden erbjudas som förstahandsval, sedan prostatacancer uteslutits, anser Per-Anders Abrahamsson.

Frigör resurser för cancervården

Lösningen på problemet, anser Per-Anders Abrahamsson, är evidensbaserad värmebehandling med mikrovågsteknik (TUMT).

– Värmebehandling kräver ingen narkos, den tar max 15 minuter att genomföra och patienten kan gå hem direkt efter behandlingen. 

– Traditionell kirurgisk behandling, s.k. hyvling kräver generell bedövning och inläggning på vårdavdelning under en eller två dagar.

– Mikrovågsbehandling frigör resurser för den hårt belastade cancervården. Metoden reducerar kostnaderna för behandling av förstorad prostata högst avsevärt. En övergång från hyvling till värmebehandling innebär en besparing på runt 25 000 kronor per patient.

– Det är hög tid att på allvar gå över till värmebehandling med mikrovågsteknik. Förkortade köer vinner såväl patienter och anhöriga, som sjukvården på, avslutar Per-Anders Abrahamsson.