Meny Stäng

Christer Larsson fick rätt diagnos men inte rätt behandling

Christer Larsson, född 1951, bor i Skillingaryd i Jönköpings län.
Under sitt yrkesliv har han varit egen företagare inom drivmedel och serviceverksamhet.

Christer har haft besvär att tömma blåsan till följd av en förstorad prostata. Någon effektiv behandling för sina täta urineringsbesvär hade han inte fått. Läkemedel hade endast begränsad effekt.

Inte heller blev Christer informerad om att en alternativ lösning på hans problem finns, värmebehandling med mikrovågsteknik.

Egenremiss

Under en semesterresa i Norrland i augusti 2016 fick Christer Larsson åter akuta besvär. Han letade på datorn efter snabb och effektiv hjälp. Doktor Sonny Schelins namn dök upp.

– Jag kontaktade Specialistläkargruppen i Kalmar. Doktor Sonny Schelin ringde tillbaka samma dag. Han föreslog att jag skulle skaffa en egenremiss. Jag ringde Region Jönköping och bad om en remiss till Kalmar.

Historia

Besvären hade börjat långt tidigare. Christer hade sökt hjälp på Värnamo sjukhus för sveda och smärta i urinvägarna. Besvären blev felaktigt diagnosticerade som infektion och Christer fick recept på antibiotika.
Nästa besök på Värnamo sjukhus ledde till en mera noggrann undersökning. Diagnosen godartad förstorad prostata fastställdes.

För att få den säkerställd blev Christer remitterad till en privatpraktiserande urolog i Nässjö som bekräftade diagnosen.

Behandlad

Egenremissen fungerade och 14 dagar senare blev Christer undersökt i Kalmar. Doktor Schelin bedömde prostatakörteln som ”rejält förstorad.” På Värnamo sjukhus hade man tidigare utrett Christer och uteslutit prostatacancer.

– Jag fick först lokalbedövning i prostata genom en specialkateter. Varken narkos eller ryggmärgsbedövning behövdes. Själva behandlingen tog bara några minuter och kostade mig 200 kronor.

Tiden efter behandlingen

Behandlingen med CoreTherm var mycket enkel, berättar Christer. Efteråt fick jag gå med kateter och urinbehållare. Det fick jag hålla på med i tre veckor. Därefter tog det 3 - 4 månader innan blåsan blev normal.

- Jag har också en överaktiv blåsa, ett besvär som jag behandlar med två olika läkemedel. Det är inte ovanligt att förstorad prostata och urineringsbesvär ligger bakom irriterad blåsa.

– Behandlingen och bemötandet jag fick i Kalmar var enastående! Som nöjd patient uppmanar jag män i bekantskapskretsen med samma besvär att göra som jag; genomgå den snabba och smärtfria värmebehandlingen, som löser ett stort problem.