Meny Stäng

Värmebehandling löste Jerry Holms problem

Den 2 maj 2019 blev en märkesdag i Jerry Holms liv. Den dagen genomgick han värmebehandling med mikrovågsteknik för blåstömningssvårigheter orsakade av hans förstorade prostata. Behandlingen innebar slutet på tilltagande svårigheter och att hela tiden vara beroende av att använda kateter.

–Till en början var problemet hanterbart, berättar Jerry Holm. Mina  besvär var lindriga, men jag var ändå hela tiden tvungen att ha en strategi, att veta var toaletter fanns och att de fungerade. Skräcken var att upptäcka att toaletter var obrukbara eller inte tillgängliga. Det har t.o.m. hänt att detta varit fallet på flygresor.

Svårigheterna ökade

– För fem år sedan fick jag av Urologen möjlighet att välja mellan två alternativ; operation s.k. hyvling eller att använda katetrar för självtömning.
– Jag kände själv att fortsätta med kateter var det minst drastiska.  Och det har jag fortsatt med tills jag fick kontakt med metoden med värmebehandling.

Allvarligt stopp

– Hösten 2018 blev det totalstopp. Det var inte första gången men  denna gång allvarligare. Jag hade blod och blodflagor i urinen som blockerade katetertömningen.

– Det var kväll och det blev en panikresa till Jourcentralen i Alingsås, där man konstaterade att läget var allvarligt och remitterade mig omedelbart till Akuten på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Där blev jag inlagd på Kirurgiskakutvårdavdelningen för spolning och fick sedan specialbehandling på Urologmottagningen.

– Det visade sig att de redan hade flera patienter i samma situation som också RIK:ar sig själva, dvs använder sig av katetertömning. I mitt fall berodde blödningen på kateterslitage av urinledaren.

– Undan för undan insåg jag hur invalidiserande min situation var och att min fru också blev lidande. Jag läste om värmebehandling med mikrovågsteknik på Internet, men förstod till en början inte så mycket. Tog därför kontakt med min läkare på Närhälsan i Lerum. Hon verkade inte känna till detta alternativ men lovade att kontakta Urologen i Alingsås.

– Urologen kontaktade mig efter en tid och informerade att mikrovågsbehandling inte var något alternativ att överväga. Kände då att det bara var att fortsätta med kateter.

– Några veckor senare fick jag ny information via mitt  Facebookflöde från Docent Sonny Schelin, urolog i Kalmar. Jag tog mod till mig, gjorde en intresseanmälan, skrev kortfattat ner min sjukhistoria och tryckte på ”Enter”. En tid därefter ringde docent Schelin från Specialistläkarmottagningen i Kalmar. Han frågade om han fick tillgång till mina journaler, vilket jag medgav. Brevledes fick jag så en tid inom en månad för behandling.

Behandlingen tog inte ens en timme

– Själva mikrovågsdelen tog 8 minuter, berättar Jerry Holm.  Efter behandlingen hade jag en fast kateter i fyra veckor – inget problem för mig med stor erfarenhet av katetrar. Jag rekommenderades också att inte lyfta tungt och inte cykla på ett par månader.

Underlig hållning

Jerry Holm vill gärna berätta ett par observationer han gjort under resans gång, vad gäller attityden i vården till värmebehandling med mikrovågsteknik.

– Den första gäller att om jag fått vetskap om alternativet  värmebehandling med mikrovågsteknik redan från början så hade mitt liv varit otroligt mycket bättre.

– Den andra gäller att värmebehandlingen varit helt utan  komplikationer och hur mycket pengar hade inte Regionerna kunnat spara om flera patienter erbjöds detta alternativ?

– Bara mina katetrar har kostat sjukvården över hundratusen kronor!

Kände sig 20 år yngre

Vid återbesök på vårdcentralen i Lerum en månad efter mikrovågsbehandlingen i Kalmar togs katetern bort – och Jerry Holm kände sig med ens 20 år yngre. Allt fungerar som det ska. Jerry går sällan på toaletten och behöver inte längre ha någon toa-strategi.

– Nu kan jag knipa, om det skulle behövas.
– Naturligtvis delar min hustru min glädje att problemet som sänkte min livskvalitet, löstes så snabbt, lindrigt och enkelt.