Meny Stäng

Fakta om urologisk behandling av godartad förstorad prostata, BPH

Förstorad prostata som orsakar svårigheter att tömma blåsan är en vanlig åldersförändring hos män. Den medicinska termen är BPH, Benign (godartad) prostatahyperplasi. Två ingrepp står till buds för behandling av BPH:

  • Kirurgisk s.k. hyvling, TURP
  • Värmebehandling med mikrovågsteknik, TUMT

Kirurgisk behandling, TURP (Transurethral Resection of the Prostate). Kräver bedövning. Patienten får tillbringa 1 - 2 dagar på sjukhuset.

Det traditionella kirurgiska ingreppet för behandling av godartad prostataförstoring är TURP, hyvling av prostatan. Ingreppet, som oftast görs under ryggmärgsbedövning, tar 20–60 minuter. Vid TURP hyvlas överflödig prostatavävnad bort med en elektrisk ögla, en elektro-resektor, som förs in genom urinröret. Metoden har använts i ca 50 år med gott behandlingsresultat. TURP (ibland TUR-P) lindrar blåstömningsbesvär mycket snabbt efter ingreppet. Flertalet patienter måste använda kateter i ett par dagar.

Värmebehandling med mikrovågsteknik, TUMT (Transuretral Microwave Therapy). Behandlingen, som kan utföras på mottagningen, kräver vare sig narkos eller vårdplats. Patienten går hem direkt efter behandlingen.

Via en behandlingskateter värms prostatakörteln upp till mellan 50 och 60 grader och på så sätt dör en del av vävnaden. Under påföljande veckor stöts den döda vävnaden ut och efter hand skapas bättre utrymme för urinen att passera. Första tiden är det svullet i prostata och därför behövs en kvarliggande kateter i urinröret tre till fyra veckor. Med denna metod kan man behandla måttligt till kraftigt förstorade prostatakörtlar och det räcker med en behandling.