Meny Stäng

Stora pengar att spara – halva totalkostnaden

En generell övergång till värmebehandling med mikrovågsteknik betyder hundratals miljoner insparade kronor, pengar som kan frigöras för den hårt pressade cancervården.

Södra Sjukvårdsregionen (Skåne, Blekinge, Kronoberg och Halland) redovisar följande siffror i sin prislista för 2019: Hyvling (TUR-P) 45 973 kronor (sid 23) (43 782 kronor vid övriga sjukhus i regionen) Transuretral mikrovågsterapi 23 286 kronor (sid 77), dvs ca halva totalkostnaden per behandling jämfört med hyvling. Se vidare på sodrasjukvardsregionen.se

Minst 20 000 kronor kan alltså sparas in per patient som ges värmebehandling med mikrovågsteknik i stället för hyvling. Växling till värmebehandling av 1 000 patienter betyder en besparing på runt 20 miljoner kronor, vid 10 000 patienter sparas 200 miljoner kronor och vid 50 000 patienter sparas 1 miljard (1 000 miljoner) kronor. (Priserna kan variera något mellan sjukvårdsregionerna.)